• Psicoteràpia Individual
  • Psicoteràpia de parella
  • Psicoteràpia familiar
  • Transtorns d’ansietat i fòbies: angoixes, crisis d ́ansietat, estrès, pensaments obsessius, hipocondria, por a volar, als espais oberts o tancats,…
  • Sentiments de buidor: depressió, indecisió, procés de dol, desorientació, baixa autoestima, desmotivació, no trobar-se a gust amb un mateix, sentir-se fora de lloc en el món,..
  • Dificultats en les relacions de parella: dependència emocinal, gelosia, infidelitats, ruptures, falta de comunicació, resolució de conflictes, …
  • Dificultats en les relacions interpersonals: timidesa, mobbing, bullying, habilitats socials,..
  • Regulació d ́emocions: poca tolerància a la frustració, dificultat en sentir i expressar emocions, impulsivitat, dificultat per tolerar el sentiments de culpa, etc
  • Creixement personal